6. marts 2021

Mit virke i SSK, jeg er født 1962 i Upernavik, flyttede til Innaarsuit i 2003, og blir ansat i Nukissiorfiit 2006.

I år 2012 blir jeg medlem i SSK, og er blivet involveret i SSK's foreningsarbejde som suppleant i bestyrelsen og Bestyrelsesmedlem i Feriefondt.

Idag er jeg tillidsmand for Nukissiorfiit ansatte.

Den dag idag er jeg meget glad for arbejde inden for SSK.

 Jens Kleemann ansat i Nukissiorfiit Innaarsuit