Hvorfor være medlem af SSK?

Hvis du bliver behandlet uretfærdigt af din arbejdsgiver, vil SSK forsvare dine rettigheder, evt. ved brug af advokat. Og se nedenunder hvad du kan få indflydelse som medlem.

  • Du får mulighed for at påvirke kravene i.f.m overenskomsforhandlingerne.
  • Du får mulighed få at få din ansættelsesaftale vurderet af SSK før du underskriver aftalen.
  • Du kan bliver valgt som tillidsrepræsentant for dine arbejdskolleger. Tillidsrepræsentanter er aftalemæssigt beskyttet af overenskomster
  • Du vil være sammen med ca. 100 andre medlemmer der ønsker bedre arbejdsforhold.
  • Så mange medlemmer som muligt i SSK betyder at man kan opnå bedre resultater ved overenskomstforhandlinger

Ønsker du at blive medlem af SSK, skal du blot henvende dig hos SSK på tlf. 865352, Formandens mobil. 587891 og kontoret mobil 527899  eller sendt email ssk@ssk.gl

Her kan du hente dokumenter der relaterer sig til SSK

Arbejdsledernes forening har også med i Arbejdmiljøråds  arbejde

Arbejdmiljøråds hjemmeside