Kort om foreningens historie

Arbejdslederforeningen blev stiftet den 10. november 1970. Før det blev de såkaldte formænd aflønnet efter et regulativ, hvor de blev kaldt for underformand, formand og overformand. Således fuldte man forholdene i et skib internt i organisationen af virksomheden med understyrmand, styrmand og kaptajn med lignende ansvarsområder.

På grund af disse forhold formodes det, at havneformændene under et kursusophold I Danmark stiftede en forening som blev kaldt Grønlands arbejdsleder forening med forkortelsen G. A. F.

Således opstod en organisation med lokalforeninger på kysten med formænd på havne, fabrikker og kommuner samt I vores nuværende Nukissiorfiit som medlemmer, ligesom der var medlemmer af ansatte I tilsvarende stillinger på Tele, sundhedsvæsenet og andre.

Efterfølgende søgte man at opnå forhandlingsretten, hvilket skete med hjælp af daværende folketingsmedlem, hvor der blev etableret kontakter i Damark og derigennem indledtes er samarbejde med en arbejdslederorganisation, Lederne, som foreningen blev en underafdeling af. Dermed blev forhandlingsretten i lønspørgsmålet opnået over for den danske stat. Under forhandlingerne fik foreningen assistance af arbedjsledernes jurister. Forhandlingerne foregik som oftest i Danmark, men enkelte forhandlinger blev gennemført i Grønland.

Da Hjemmestyret blev indført overtog Landsstyret forhandlingsretten af staten. Foreningens bestyrelse gennemførte forhandlingerne selv.

Efter dannelsen af foreningen har der været flere fremtrædende og aktive medlemmer, blandt andre var afdøde Anguteeraq Davidsen en tidligere formand og skulle der være interesse findes en bog i museet i Sisimiut – Sisimiut Katersugaasiviat, hvor man kan læse om tidligere fremtrædende og aktive medlemmer.

Bogen var en gave af Anguteeraq Davidsen i forbindelse med fejringen af foreningens 20 års jubilæum i Qaqortoq, hvor han var inviteret som æresgæst og bogen har særlig vigtighed omkring SSK’s historie. Jeg har i min egenskab som sekretær for foreningen givet bogen til Sisimiut Katersugaasiviat, da foreningen på det tidspunkt ikke havde egne kontorfaciliteter, så bogen ikke forsvinder, men således, at bogen kan medbringes i forbindelse med foreningen generalforsamlinger til gennemgang af medlemmerne.

I anledning af foreningens 20 års jubilæum i 1990 blev Anguteeraq Davidsen udnævnt som æresmedlem af foreningen.

Denne historie er skrevet af nuværende Formand Gerth Lundblad.